Enterprise Europe Network

 

Regler

Finansi-ering

Handels-hinder

Möjlig-heter

Stöd

Myndigheter

Almi   X    X  X
Business Sweden    X    X
Exportkreditnämnden    X      
Kommerskollegium  X    X    
Skatteverket  X        
Svensk Exportkredit    X      
Tullverket  X        
           

Regionala organ

         
Grensetjänsten  X    X    
Nordkalottens Gränstjänst  X    X    
Øresunddirekt  X    X    
           

Privata organ

         
Handelskamrar i och utanför Sverige        X  X
Svensk Handel          X
           

EU

         
Enterprise Europe Network  X        

Enterprise Europe Network är ett europeiskt nätverk som kostnadsfritt erbjuder stöd och service till små och medelstora företag. Nätverket representeras av drygt 600 organisationer i ett 50-tal länder. Tillväxtverket är nationell koordinator och huvudfinansiär av verksamheten i Sverige.

Enterprise Europe Network erbjuder kostnadsfria tjänster: information och rådgivning om exempelvis EU-regler, EU-finansiering och CE-märkning. Nätverket förmedlar internationella affärskontakter, distributörer och produktionssamarbeten. Vidare ger nätverket service vid teknik- och forskningssamarbeten för att företag ska kunna delta i europeiska forskningsprojekt.

Till Enterprise Europe Networks webbplats
Ditt Europa  X        
Kontaktpunkt tjänster  X        
Kontaktpunkt varor  X        
Solvit      X    
Tender Electronics Daily        X  

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies