Tender Electronics Daily

 

Regler

Finansi-ering

Handels-hinder

Möjlig-heter

Stöd

Myndigheter

Almi   X    X  X
Business Sweden    X    X
Exportkreditnämnden    X      
Kommerskollegium  X    X    
Skatteverket  X        
Svensk Exportkredit    X      
Tullverket  X        
           

Regionala organ

         
Grensetjänsten  X    X    
Nordkalottens Gränstjänst  X    X    
Øresunddirekt  X    X    
           

Privata organ

         
Handelskamrar i och utanför Sverige        X  X
Svensk Handel          X
           

EU

         
Enterprise Europe Network  X        
Ditt Europa  X        
Kontaktpunkt tjänster  X        
Kontaktpunkt varor  X        
Solvit      X    
Tender Electronics Daily        X  

Europeiska kommissionens webbplats för offentlig upphandling, Tender Electronics Daily (TED), uppdateras fem gånger i veckan med cirka 1 500 meddelanden om offentlig upphandling från EU, EES-området och andra delar av världen. Här kan du registrera dig för att skapa personliga sökprofiler och få e-post om upphandlingar som motsvarar sökprofilen. Det är möjligt att bläddra, söka och sortera upphandlingsmeddelanden utifrån land, region, bransch med mera. Information om upphandlingarna publiceras på EU:s 24 officiella språk. Det är kostnadsfritt att registrera sig på och använda TED.

Till Tender Electronics Dailys webbplats

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies