Exportkreditnämnden

 

Regler

Finansi-ering

Handels-hinder

Möjlig-heter

Stöd

Myndigheter

Almi   X    X  X
Business Sweden    X    X
Exportkreditnämnden    X      

Exportkreditnämnden, EKN, försäkrar exportföretag och banker mot risken att inte få betalt, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer. EKN erbjuder garantier för betalning och finansiering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Myndigheten har även ett särskilt uppdrag att fokusera på små och medelstora företag som vill påbörja eller öka sin export. EKN kan vara rådgivande affärspartner till företag genom hela processen. EKN har kunskap om möjligheter och risker i världens alla länder vilket gör att de kan garantera affärer på marknader där andra tvekar.

Till Exportkreditnämndens webbplats
Kommerskollegium  X    X    
Skatteverket  X        
Svensk Exportkredit    X      
Tullverket  X        
           

Regionala organ

         
Grensetjänsten  X    X    
Nordkalottens Gränstjänst  X    X    
Øresunddirekt  X    X    
           

Privata organ

         
Handelskamrar i och utanför Sverige        X  X
Svensk Handel          X
           

EU

         
Enterprise Europe Network  X        
Ditt Europa  X        
Kontaktpunkt tjänster  X        
Kontaktpunkt varor  X        
Solvit      X    
Tender Electronics Daily        X  

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies