Business Sweden

 

Regler

Finansi-ering

Handels-hinder

Möjlig-heter

Stöd

Myndigheter

Almi   X    X  X
Business Sweden    X    X

Business Sweden underlättar för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. Med verksamhet i 57 länder och i varje län i Sverige, ger Business Sweden stöd åt svenska företag i sin internationalisering. En viktig del är att hjälpa företag att nå ut med sina produkter och tjänster på utländska marknader. Business Sweden har bland annat utformat ett särskilt småföretagsprogram som täcker hela processen från exportinformation till sälj- och marknadsstöd på plats. I Business Swedens uppdrag ingår också att få fler utländska aktörer att investera i Sverige. Investeringarna stärker svenska företag genom ny kompetens, kapital och nya marknadskanaler.

Till Business Swedens webbplats
Exportkreditnämnden    X      
Kommerskollegium  X    X    
Skatteverket  X        
Svensk Exportkredit    X      
Tullverket  X        
           

Regionala organ

         
Grensetjänsten  X    X    
Nordkalottens Gränstjänst  X    X    
Øresunddirekt  X    X    
           

Privata organ

         
Handelskamrar i och utanför Sverige        X  X
Svensk Handel          X
           

EU

         
Enterprise Europe Network  X        
Ditt Europa  X        
Kontaktpunkt tjänster  X        
Kontaktpunkt varor  X        
Solvit      X    
Tender Electronics Daily        X  

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies