Ärende: Saknad sjukersättning

Solvit Sverige fick en anmälan från en svensk privatperson som arbetade i Frankrike. Personen hade blivit sjuk och fick deltidssjukersättning. Den franska myndigheten beslutade att personen hade rätt till viss ersättning från Frankrike. Beslut och belopp fastställdes men utbetalningarna utfördes inte.

Solvit i Frankrike kontaktade den franska myndigheten och fick beskedet att personen behövde komplettera dokument i sitt ärende. När kompletteringen utförts verkställde den franska myndigheten utbetalningarna. Försäkringskassan i Sverige hade samtidigt sänkt anmälarens ersättning från Sverige, då personen även fick ersättning från Frankrike. Orsaken var att Försäkringskassan hade räknat årsbeloppet från Frankrike som ett månatligt belopp och därför sänkt sjukersättningen för mycket. Efter att Solvit Sverige påtalat problemet, omprövade Försäkringskassan beloppet och ersatte anmälaren retroaktivt.

Dokument

Årsrapport: Solvit Sverige 2013

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies