Ärende: Pension med dyr check

Solvit kontaktades av en person som har rätt till pension från Belgien. Den belgiska pensionsmyndigheten betalade endast ut pensionen genom en check. Det ledde till att pensionären drabbades av en extra kostnad för att lösa in checken. Solvit Sverige konstaterade att den belgiska pensionsmyndighetens hantering inte var i linje med EU-rättsakterna om pension.

Efter kontakt med det belgiska Solvit-centret fick pensionären sin pension utbetald på annat sätt. Belgien kommer troligen även att ändra den nationella lagen för att bättre tillgodose EU-rättsakterna om utbetalning av pension.

Dokument

Årsrapport: Solvit Sverige 2013

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies