Konsultation om europeiskt socialförsäkringsnummer och europeisk arbetsmyndighet

Europeiska kommissionen vill ha synpunkter på två förslag som de kommer att lämna under 2018. Det ena förslaget rör ett nytt europeiskt socialförsäkringsnummer, som ska syfta till att förenkla människors kontakter med myndigheter i olika EU-länder. Det andra förslaget handlar om att en europeisk arbetsmyndighet ska inrättas, för att angripa problem som kan uppstå när människor i EU vill arbeta i andra EU-länder.

Fram till den 7 januari 2018 finns möjlighet att lämna synpunkter på dessa förslag:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=30&visib=0&furtherConsult=yes

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies