Den 29 mars 2017 aktiverade Storbritanniens dåvarande premiärminister Theresa May artikel 50, vilket innebar att landet formellt begärde utträde ur EU.

Storbritannien lämnar EU

Oavsett om Storbritannien lämnar EU med eller utan ett avtal måste företag förbereda sig. På den här sidan finns information om vad som händer om Storbritannien lämnar EU med eller utan ett övergångsavtal. Här finns ett frågeunderlag för företag som ska förbereda sig, artiklar om hälsoskyddsfrågor och personers möjlighet att arbeta, studera och bo. 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies