Den 29 mars 2017 aktiverade Storbritannien artikel 50, vilket innebar att landet formellt begärde utträde ur EU.

Storbritannien lämnar EU

Storbritannien ska lämna EU och företag måste förbereda sig inför det. Om utträdesavtalet godkänns i brittiska parlamentet och av Europaparlamentet kommer Storbritannien att lämna EU den 31 januari 2020. Under en övergångsperiod fram till 31 december 2020, kommer företag och EU-medborgare ha samma rättigheter som de har idag. Under tiden kommer EU och Storbritannien förhandla om ett frihandelsavtal. 

På den här sidan finns information om vad som händer när Storbritannien lämnar EU. Här finns ett frågeunderlag för företag som ska förbereda sig, artiklar om hälsoskyddsfrågor och personers möjlighet att arbeta, studera och bo. 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies