Den 29 mars 2017 aktiverade Storbritanniens premiärminister Theresa May Artikel 50, vilken innebar att landet formellt begärde utträde ur EU.

Storbritannien är en mycket viktig handelspartner för Sverige

och en av de medlemsstater inom EU som tillsammans med Sverige starkt verkar för frihandel. Kommerskollegium har utrett Storbritanniens betydelse för Sveriges utrikeshandel och möjliga konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU från ett juridiskt, handelspolitiskt och ekonomiskt perspektiv. På den här samlingssidan hittar du aktuellt material kring brexit och dess betydelse för handeln.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies