Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

World Trade in the 21st Century

In this report, the National Board of Trade summarises important trends that challenge conventional wisdom with respect to international trade. The report is based on previous analysis by the National Board of Trade and it describes:

1. how production increasingly takes place in international networks
2. the increased service content of trade - so called "servicification"
3. the digitalisation of international trade

Digitalisation is probably the most important of these three trends. On the one hand, it gives rise to completely new types of trade. On the other hand, it paves the way for servicification and further specialisation within international production networks.

  • Titel: World Trade in the 21st Century
  • Utgiven: 2014
  • Språk: English
  • Format: PDF, Tryckt
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 16
  • ISBN: 978-91-86575-78-6
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies