Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Att flytta till Sverige

- hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare

Medborgare i ett EU-land ska kunna röra sig fritt inom EU. Det är en av de fyra friheterna på EUs inre marknad; människor ska kunna flytta runt som de vill och kapital ska kunna föras fritt, likväl som varor och tjänster ska kunna köpas och säljas. I den här rapporten belyser Kommerskollegium förutsättningarna för EU-medborgare från andra länder som vill bosätta sig i Sverige.

Denna rapport har översatts och omarbetats till en engelsk version: Moving to Sweden - Obstacles to the Free Movement of EU Citizens.

  • Titel: Att flytta till Sverige- hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare
  • Utgiven: 2013
  • Språk: Svenska
  • Format: PDF, Tryckt
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 25
  • ISBN: 978-91-86575-75-5
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies