Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

2012

 1. Februari 2012 | Rapporter | English

  Paving the Way for Unfair Competition

  The Imposition of EU Anti-Dumping Duties on Ceramic Tiles from China

  Rapporten analyserar EU:s antidumpningstullar på importen av kakel från Kina ur ett kritiskt perspektiv. Analysen visar att EU:s antidumpningsförordning måste förändras på flera avgörande punkter om syftet med antidumpningsåtgärder ska vara att främja en effektiv konkurrens. Om ingen förändring av regelverket sker bidrar antidumpningstullarna endast till att främja en orättvis konkurrens där EU:s egen tillverkningsindustri gynnas till de europeiska konsumenternas nackdel.

 2. Februari 2012 | Rapporter | English

  The EU’s and the US’s Preferential Arrangements

  – a Comparison

  Various studies have shown how the cost of compliance with rules of origin often outweighs the benefits of the tariff preferences. The report "The impact of Rules of Origin on Trade" summarises existing literature which confirms that rules of origin often act as a barrier to trade by having negative effects on both utilisation of preferences and trade flows.

 3. Juni 2009 | Rapporter | English

  Adding Value to the European Economy

  - How Anti-Dumping can Damage the Supply Chains of Globalised European Companies. Five Case Studies from the Shoe Industry

  The aim of this study is to examine whether anti-dumping measures, traditionally used against industrial goods like steel, are suited for modern globalised trade with consumer goods. We show, using five cases from the shoe industry, that European companies are damaged, not protected, by anti-dumping

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies