Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

WTO:s avtal om förenklade handelsprocedurer - vad innebär det?

I december 2013 enades handelsministrarna i WTO om ett avtal om förenklade handelsprocedurer (Agreement on Trade Facilitation). Avtalet syftar till att minska byråkratin och kostnaderna för internationell handel genom att tullhanteringen sker på ett effektivt, öppet och förutsägbart sätt. Syftet med avtalet är att underlätta handel och att minska korruption genom att förtydliga och förbättra det regelverksom redan finns i WTO.

  • Titel: WTO:s avtal om förenklade handelsprocedurer - vad innebär det?
  • Utgiven: 2014
  • Språk: Svenska
  • Format: PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 2
  • ISBN:
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies