Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Fri rörlighet för tjänster inom EU

Handeln med tjänster inom EU omfattas av principen om fri rörlighet. Det innebär att det ska vara samma villkor för företag att sälja tjänster i Marseille som i Malmö.

Tjänstesektorn står för 70-80 procent av EU:s samlade produktion. Runt 85 procent av alla företag i EU är tjänsteföretag och sysselsätter över tre fjärdedelar av alla anställda.

  • Titel: Fri rörlighet för tjänster inom EU
  • Utgiven: 2014
  • Språk: Svenska
  • Format: PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 2
  • ISBN:
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies