Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

En gemensam europeisk marknad

EU:s inre marknad består av 31 länder. Mellan dessa länder ska varor, tjänster, personer och kapital utan problem kunna röra sig över gränserna.

På EU:s inre marknad ska man kunna röra sig fritt. Det innebär att hinder som till exempel passkontroller och tullar inte ska finnas. Ända sedan 1957 har det varit ett mål att skapa en fri marknad inom EU. Då enades medlemsländerna  om vilka principer EU ska bygga på, och formulerade dessa i det så kallade Romfördraget som började gälla 1958. Den inre marknaden bildades 1993 genom det så kallade Maastricht-fördraget (EU-fördraget).

  • Titel: En gemensam europeisk marknad
  • Utgiven: 2014
  • Språk: Svenska
  • Format: PDF
  • Författare: Kommerskollegium
  • Antal sidor: 2
  • ISBN:
Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies