Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Faktablad

Kommerskollegiums faktablad ger på en sida kortfattad information om aktuella handelspolitiska frågor.

 1. Maj 2013 | Faktablad | English

  The Lesser Duty Rule in Trade Defence Investigations

  According to EU trade defence regulations, the European Commission should apply a lesser duty than the dumping/subsidy margin, if this is sufficient to remove the injury caused to the EU industry. In the modernisation review of the trade defence instruments (TDI), the Commission proposes to limit the use of the lesser duty rule. This brief explains the weaknesses of the Commission's proposal.

 2. April 2013 | Faktablad | English

  The Analogue Country Method in Anti-Dumping Investigations

  According to the EU anti-dumping regulation, the calculation of dumping for companies in a non-market economy should be based on values from an analogue country. In this brief, the National Board of Trade discusses some weaknesses with the current analogue country method, and suggests amendments on how the Regulation could be improved in order to address them.

 3. April 2013 | Faktablad | English

  The Shipping Clause in Trade Defence Investigations

  Anti-dumping and anti-subsidy measures enter into force the day after they are publically announced. This makes it difficult for importers to plan their business activities, as months may pass between placing an order and customs clearance. This brief explains why the European Commission's proposal on the shipping clause, in certain ways, fails to solve the importers' situation and suggests how the proposal could be improved in order to address these weaknesses.

 4. Februari 2012 | Faktablad | English

  Faktablad OTGS 1 2012 Rules of Origin

  The rules of origin are used to determine the economic nationality of products
  and need to be fulfilled to be able to benefit from trade preferences.

 5. Februari 2012 | Faktablad | Svenska

  Faktablad 1 2012 Kontaktpunkten för varor

 6. Augusti 2011 | Faktablad | Svenska

  Faktablad 1 2011 Internationell handel

  Internationell handel innebär att arbetsuppgifter delas upp mellan länder så att varje land specialiserar sig på det som man är bra på. Specialiseringen gör det möjligt att få samma produktion med en mindre insats av arbete och andra resurser. Handel leder alltså till ökat välstånd och gynnar både Sverige och andra länder.

 7. November 2010 | Faktablad | Svenska

  Faktablad 4 2010 Varuhandel i EU

  Handeln med varor inom EU omfattas av principen av fri rörlighet. För de flesta
  varor är reglerna gemensamma inom EU, men det finns undantag.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies