frukostsem-anmalningsdirektivet.jpg

Möte om anmälningsprocedurer för tekniska föreskrifter

Kommerskollegium önskar dig varmt välkommen till årets första möte med nätverket för anmälningsprocedurer för tekniska föreskrifter.

Tid: 17 februari 2017 kl 9.30-12.00 Kaffe med smörgås serveras från kl. 9.00.
Plats: Kommerskollegium, Drottninggatan 89, plan 8, lokal Världen.
Visa på karta


Dagordning

  1. Gångna året – vanliga synpunkter på föreskriftsförslag från kommissionen och tips på hur man undviker dem
  2. Resultat av Sveriges reaktioner på utländska föreskriftsförslag under år 2016
  3. Diskussion om kommande års bevakning av utländska förslag – prioriterade områden?
  4. Stöd till myndigheter avseende arbetet med principen om ömsesidigt erkännande – årsrapport om tillämpningen av varuförordningen i Sverige under år 2016 samt revision av varuförordningen
  5. Bordet runt
  6. Kommande möte

Anmälan

Anmälan görs senast 13 februari 2017 till Kristina Loboda:
Kristina...@kommers.se, 08-690 49 75.

Hör gärna av dig till Kristina om du har några frågor. Det finns möjlighet att delta på distans om så önskas, ange i sådant fall detta i er anmälan.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies