Enheten för WTO och utvecklingssamarbete

Fax: 08-30 67 59

Pernilla Trägårdh
08-690 48 99
Enhetschef, Kommerseråd
Evangelos Koutalas
08-690 48 34
Enhetsassistent
Åsa Christiansson
08-690 48 28
Utvecklingssamarbete, projektledare Trade Academy
Anna Egardt
08-690 48 68
Offentlig upphandling och immaterialrätt på EU:s inre marknad, inom WTO (GPA, TRIPS) samt i EU:s bilaterala avtal
Emilie Eriksson
08-690 49 34
Utredare
Anna Hallam
08-690 48 64
Ansvarig Liberia-projektet, tjänstehandel/GATS-avtalet
Jonas Hallberg
08-690 48 42
Handel och investeringar (inklusive investeringsskydd), bilaterala investeringsavtal
Maria Johem
08-690 48 54
Tullförhandlingar, tullvärde
Lina Kamara
08-690 48 94
Utvecklingssamarbete, SPS (hälsoskyddsregler)
Malika Mahjoub
08-690 49 02
Programadministratör
Agnes Nordwall
08 690 48 12
Ekonomiska analyser
Kristina Olofsson
08-690 48 83
Jordbruks- och livsmedelsfrågor
Isaac Ouro-Nimini. Tchakolli
08-690 49 31
WTO-samordnare, tjänstehandel, Liberiaprojektet
Magnus Rentzhog
08-690 48 51
Tjänstehandel/GATS-avtalet, e-handel, handel och konkurrens, digitala ekonomin
Björn Strenger
08-690 48 62
Antidumpning, kommittén för handelspolitiska skyddsinstrument
Johanna Weibull
08-690 48 98
Tullsuspensioner, antidumping

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies