Kommunikationsenheten

Presstelefon:08-690 49 00
Fax: 08-30 67 59

Cecilia Parkert
08-690 48 17
Kommunikationschef
Alexandra Forsberg
08-690 48 89
Enhetsassistent, bibliotekarie
Sébastien Buffet
Pernilla Eldblom
Anders Gillbring
08-690 49 01
Grafisk formgivare, trycksaksansvarig
Anders Glisén
08-690 49 35
Projektledare webb
Lena Gustavsson
08-690 49 48
Kommunikationsstrateg, språkvård
Signe Hagerman
08-690 49 18
Kommunikatör
Nataliya Hulusjö
08-690 49 76
Kommunikationsstrateg, seminarier och evenemang
Ingrid Lindeberg
08-690 48 66
Kommunikationsstrateg, mediakontakter m m
Loise Näsvall
08-690 48 38
Kommunikatör

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies