Enheten för EU:s inre marknad

Fax: 08-30 67 59

Agnès Courades Allebeck
08-690 48 46
Enhetschef
Carina Örnhall
08-690 49 44
Assistent, administratör för informationssystemet IMI
Fredrik Ahlstedt
08 690 49 36
Tjänstedirektivet, Sveriges Solvitcenter, hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området
Colette Beek
08-690 49 47
Portalen "Ditt Europa", Informationssystemet IMI, kontaktpunkten för varor
Erik Dahlberg
08-690 48 75
Ekonomiska analyser, brexit, e-handel och digitalisering
Andreas Eka
08-690 49 29
Inremarknadsguider, Kontaktpunkten för varor
Ralph Eliasson
08-690 48 26
Genomförandedatabasen, portalen "Ditt Europa", tjänstedirektivet
Mattias Karlson Jernbäcker
08-690 48 97
Tjänstedirektivet. e-handel och digitalisering, Inremarknadsguider
Olivier Linden
08-690 48 31
EU-rättsliga frågor, e-handel och digitalisering
Marita Ljunggren
08-690 48 32
Tjänstedirektivet, e-handel och digitalisering
Emma Lund
08-690 49 23
Ekonomiska analyser, utstationering, kontaktpunkten för arbetstagare
Lena Nordquist
08-690 49 37
Sveriges Solvitcenter, hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området, fri rörlighet för varor
Sara Sandelius
08-690 48 93
Inremarknadsstrategier, Utstationering, kontaktpunkten för arbetstagare
Andrea Soldan
08-690 49 49
Sveriges Solvitcenter, hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området
Charlotte von Mentzer
08-690 48 76
Sveriges Solvitcenter, hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området
Hiba Zeydi
08-690 48 07
073-424 48 07
Tjänster, tjänstereglering
Karin Mattsson
08-690 48 00
Praktikant

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies