Administrativa enheten

Fax: 08-30 67 59

Karin Post
08-690 49 55
073-424 49 55
Enhetschef, HR-ansvarig
Richard Jangklev
08-690 48 86
Controller
Jonas Jeppson
08-690 48 73
Chefsjurist
Åsa Ljungqvist Wihl
08-690 48 04
Dokument- och ärendehantering, arkiv och registratur
Peter Lundström
08-690 49 04
IT-systemsamordning, lokalfrågor, inköp, support och uppföljning
Anna Mattisson
08-690 49 15
Administratör
Laila Niemelä
08- 690 48 96
Upphandling
Charlie Olofsson
08-690 49 12
IT-ansvarig
Yue Su
08-690 48 08
073-242 48 08
Assistent

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies