MedarbetareGD

Kommerskollegiums generaldirektör:

Anna Stellinger
08-690 49 90
Generaldirektör
Monica Karlsson
08-690 49 06
GD-sekreterare
Patrik Tingvall
08-690 48 35
Chefekonom


Kommunikationsenheten

Presstelefon:08-690 49 00
Fax: 08-30 67 59

Cecilia Parkert
08-690 48 17
Kommunikationschef
Alexandra Forsberg
08-690 48 89
Enhetsassistent, bibliotekarie
Anders Gillbring
08-690 49 01
Grafisk formgivare, trycksaksansvarig
Anders Glisén
08-690 49 35
Projektledare webb
Lena Gustavsson
08-690 49 48
Kommunikatör
Signe Hagerman
08-690 49 18
Kommunikatör
Alexandra Hernadi
08-690 48 88
Kommunikationsansvarig
Nataliya Hulusjö
08-690 49 76
Kommunikationsstrateg, Seminarier och evenemang
Ingrid Lindeberg
08-690 48 66
Kommunikationsstrateg, Mediakontakter m m
Loise Näsvall
08-690 48 38
Kommunikatör
Fredrik Mickelsson
08-647 4808
Kommunikatör


Enheten för EU:s inre marknad

Fax: 08-30 67 59

Agnès Courades Allebeck
08-690 48 46
Enhetschef
Carina Örnhall
08-690 49 44
Assistent, administratör för informationssystemet IMI
Fredrik Ahlstedt
08 690 49 36
Tjänstedirektivet, Sveriges Solvitcenter, hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området
Colette Beek
08-690 49 47
Portalen "Ditt Europa", Informationssystemet IMI, kontaktpunkten för varor
Andreas Eka
08-690 49 29
Inremarknadsguider, Kontaktpunkten för varor
Ralph Eliasson
08-690 48 26
Genomförandedatabasen, portalen "Ditt Europa", tjänstedirektivet
Mattias Karlson Jernbäcker
08-690 48 97
Tjänstedirektivet. e-handel och digitalisering, Inremarknadsguider
Olivier Linden
08-690 48 31
EU-rättsliga frågor, e-handel och digitalisering
Marita Ljunggren
08-690 48 32
Tjänstedirektivet, e-handel och digitalisering
Emma Lund
08-690 49 23
Ekonomiska analyser, utstationering, kontaktpunkten för arbetstagare
Lena Nordquist
08-690 49 37
Sveriges Solvitcenter, hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området, fri rörlighet för varor
Sara Sandelius
08-690 48 93
Inremarknadsstrategier, Utstationering, kontaktpunkten för arbetstagare
Andrea Soldan
08-690 49 49
Sveriges Solvitcenter, hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området
Charlotte von Mentzer
08-690 48 76
Sveriges Solvitcenter, hinder mot fri rörlighet inom EU/EES-området
Hiba Zeydi
08-690 48 07
073-424 48 07
Tjänster, tjänstereglering


Enheten för Handel och tekniska regler

Fax: 08-30 67 59

Oscar Wåglund Söderström
08-690 49 10
Enhetschef, kommerseråd
Pia Österman
08-690 48 01
Enhetsassistent
Ingrid Berglund
08-690 48 21
Bilaterala och regionala avtal: Latinamerika, Afrika, Epa-avtalen, USMCA
Linda Bodén
+46-8-690 48 63
TBT, internationellt regulativt samarbete
Anamaria Deliu
08-690 49 13
Bilaterala och regionala avtal: Australien, Sydostasien (Asean), Turkiet, Östra Partnerskapet inklusive Ryssland
Sara Emanuelsson
08-690 49 74
TBT, internationellt regulativt samarbete
Fredrik Gisselman
08-690 49 33
Handel och miljömässig hållbarhet, Agenda 2030
Iness Hadji
08-690 48 02
EU:s varuförordning 764/2008, marknadskontroll
Henrik Isakson
08-690 49 07
Brexitsamordnare. Övergripande bilaterala och regionala avtal, och ansvar för Mellanöstern, Nordafrika, Sydasien
Tomas Jonsson
08-690 49 08
Utredare
Anders Karlsson
08-690 48 33
TBT, internationellt regulativt samarbete
Amelie Kvarnström
08-690 48 39
Handel och social hållbarhet, Agenda 2030
Kristina Loboda
08-690 49 75
Standardisering, tekniska föreskrifter, anmälningsprocedurer 2015/1535
Johanna Nyman
08-690 48 56
Tekniska föreskrifter, anmälningsprocedurer 2015/1535
Isabel Roberth
08-690 49 57
Handel och ekonomisk hållbarhet, Agenda 2030
Anna Sabelström
08-690 48 43
Planering och verksamhetsutveckling. Bilaterala och regionala avtal. Ansvar för USA, Kanada (Ceta) och Nya Zeeland.
Felinda Wennerberg
08-690 49 43
Tekniska föreskrifter, anmälningsprocedurer 2015/1535
Annika Widell
08-690 48 44
Bilaterala och regionala avtal: Kina, Japan och Sydkorea.
Karolina Zurek
08-690 49 59
Handel och social hållbarhet, Agenda 2030, projektledare Trade Academy


Enheten för Internationell handelsutveckling

Fax: 08-30 67 59

Michael Koch
08-690 48 41
Enhetschef
Eva Hellerstedt
08-690 49 54
Enhetsassistent
Per Altenberg
08-690 49 26
Ekonomisk analys, globala värdekedjor, OECD
Magnus Andersson
08-690 48 65
Internationella sanktioner
Pär Ericson
08-690 48 09
Open Trade Gate Sweden, importlicenser
Ulf Eriksson
08-690 48 79
EU:s marknadstillträdesstrategi, ryska virkeskvoter
Cyrille Hugon
08-690 48 70
Open Trade Gate Sweden
Hannes Jägerstedt
08-690 48 69
Ekonomisk analys och handelsstatistik
Jonas Kasteng
08-690 48 45
Ursprungsregler
Camilla Prawitz
08-690 48 52
Ekonomiska analyser, handelsstatistik
Åsa Sandström
08-690 48 58
Handelsprocedurer, GSP, tillsyn handelskammare
Julian Sievers
08-690 48 13
Open Trade Gate Sweden, projektledare Zambia
Petter Stålenheim
08-690 48 49
Handelsstatistik, ekonomisk analys, globala värdekedjor
Emma Wallfelt
08-690 48 59
Open Trade Gate Sweden
Anneli Wengelin
08-690 48 57
Handelsprocedurer, SWEPRO-kansliet, brexit
Christopher Wingård
08-690 48 61
Ursprungsregler, skolmaterial, Trade Policy Committee


Enheten för WTO och utvecklingssamarbete

Fax: 08-30 67 59

Pernilla Trägårdh
08-690 48 99
Enhetschef, Kommerseråd
Evangelos Koutalas
08-690 48 34
Enhetsassistent
Åsa Christiansson
08-690 48 28
Utvecklingssamarbete, projektledare Trade Academy
Anna Egardt
08-690 48 68
Offentlig upphandling och immaterialrätt på EU:s inre marknad, inom WTO (GPA, TRIPS) samt i EU:s bilaterala avtal
Emilie Eriksson
08-690 49 34
Utredare
Anna Hallam
08-690 48 64
Ansvarig Liberia-projektet, tjänstehandel/GATS-avtalet
Jonas Hallberg
08-690 48 42
Handel och investeringar (inklusive investeringsskydd), bilaterala investeringsavtal
Maria Johem
08-690 48 54
Tullförhandlingar, tullvärde
Lina Kamara
08-690 48 94
Utvecklingssamarbete, SPS (hälsoskyddsregler)
Malika Mahjoub
08-690 49 02
Programadministratör
Agnes Nordwall
08 690 48 12
Ekonomiska analyser
Kristina Olofsson
08-690 48 83
Jordbruks- och livsmedelsfrågor
Isaac Ouro-Nimini. Tchakolli
08-690 49 31
WTO-samordnare, tjänstehandel, Liberiaprojektet
Magnus Rentzhog
08-690 48 51
Tjänstehandel/GATS-avtalet, e-handel, handel och konkurrens, digitala ekonomin
Björn Strenger
08-690 48 62
Antidumpning, kommittén för handelspolitiska skyddsinstrument
Johanna Weibull
08-690 48 98
Tullsuspensioner, antidumping


Administrativa enheten

Fax: 08-30 67 59

Karin Post
08-690 49 55
073-424 49 55
Enhetschef, HR-ansvarig
Richard Jangklev
08-690 48 86
Controller
Jonas Jeppson
08-690 48 73
Chefsjurist
Åsa Ljungqvist Wihl
08-690 48 04
Dokument- och ärendehantering, arkiv och registratur
Peter Lundström
08-690 49 04
IT-systemsamordning, lokalfrågor, inköp, support och uppföljning
Laila Niemelä
08- 690 48 96
Upphandling
Charlotte Norell
08-690 48 37
Administration HR, lön
Charlie Olofsson
08-690 49 12
IT-ansvarig

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies