Ledningsgrupp

I Kommerskollegiums ledningsgrupp ingår generaldirektören, enhetschefer samt GD:s assistent.

Anna Stellinger, generaldirektör

Oscar Wåglund Söderström, chef för Enheten för handel och tekniska regler

Agnès Courades Allebeck, chef för Enheten för EU:s inre marknad

Michael Koch, chef för Enheten för internationell handelsutveckling

Cecilia Parkert, chef för Kommunikationsenheten

Karin Post, chef för Administrativa enheten

Tanja Rasmusson, chef för Enheten för WTO och utvecklingssamarbete

Monica Karlsson, GD-sekreterare

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies