Personuppgifter och integritet

Kommerskollegium är personuppgiftsansvarig och du hittar information om hur du kontaktar oss under rubriken Kontakt längst upp på sidan.

Kommerskollegium är en statlig myndighet. Det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Personuppgifter som vi samlar in behandlar vi på följande sätt:

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med prenumerationer sparas bara så länge du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter. Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med beställningar av publikationer från oss sparas bara så länge som krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen. Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till våra utbildningar, seminarier, konferenser eller liknande evenemang sparas bara så länge som det krävs för administrationen, dvs. utskick av underlag till evenemanget. I de fall vi tar betalt för evenemanget sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Vi säljer inte personuppgifter som samlats in på vår webbplats. Vi säljer inte heller personuppgifter som vi samlar in i samband med beställning av prenumeration eller publikationer från oss eller genom din anmälan till våra utbildningar, seminarier, konferenser eller liknande evenemang.

Statistik

Den information vi får om besökare används till att föra statistik över antalet besökare och för att se vilka sidor som är besökta. Det innebär att vi sparar IP-nummer från den dator (server) som används, vilken webbläsare och version som används liksom vilket operativsystem. Vi sparar även datum och tid för ditt besök på vår webbplats och varifrån du har länkat dig Denna information används för att förbättra vår webbplats och presentera innehållet bättre så att besökare hittar rätt. Denna information innehåller inte några uppgifter om eller kopplingar till någon personlig information om dig som besökare.

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen innehåller bestämmelser som skyddar människor mot att deras personliga integritet kränks. Datainspektionen har mer information om lagens tillämpning.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies