Nyhetsbrevetw.jpg

Utrikeshandelsnytt för företag - nyhetsbrev till nytta i utrikeshandeln

Vill du som företag få en samlad överblick över vad brexit, frihandelsavtal och nyheter i handelspolitiken kan innebära för ditt företags utrikeshandel? Vill du få reda på när och hur du själv kan få information eller påverka framtida regler? Vill du ha hjälp att hantera handelshinder eller undrar över vad som gäller? Prenumerera på Kommerskollegiums nyhetsbrev för företag - helt fokuserat på det som kan vara till direkt nytta för företags utrikeshandel nu och om något år. Nyhetsbrevet skickas ut cirka sex-tio gånger om året.

Prenumerera här 

Utgivna nyhetsbrev

2018-03-27

USA:s tullar, brexit, Sveriges utrikeshandel, Sverige-Iran och Ceta.

2018-03-12

2018-03-12

Ståltullar, brexit m.m.

2018-02-09

2017-02-09

Frihandelsavtalet med Japan, bättre villkor med Sydafrika och ursprungsregler - vad gäller.

2017-12-20

2017-12-20

Brexit, CETA, Solvit och om varför Kommerskollegium ger ut ett nyhetsbrev riktat till företag.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies