Handlingar för vidareutnyttjande

Kommerskollegium kan vanligen tillhandahålla följande handlingstyper elektroniskt för vidareutnyttjande:

Handlingarna tillhandahålls utan avgift som pdf-A/filer.

Endast allmänna handlingar som efter en sekretessprövning bedömts vara offentliga och där mottagaren bedöms hantera personuppgifter i handlingen med beaktande av den personliga integriteten lämnas ut elektroniskt för vidareutnyttjande.

Kontakta Kommerskollegiums registrator om du vill få ut en handling för vidareutnyttjande:
E-post: kommersk...@kommers.se  
Tel: 08-690 48 00

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies