Författningssamling

Författningstryck utgivna av Kommerskollegium (KFS) finner du nedan:

KFS 2017:1

Kommerskollegiums föreskrifter om medling mellan betalningsförmedlare och avgiftsupptagare
KFS 2016:1 Föreskrifter om ändring i Kommerskollegiums föreskrifter (KFS 2008:1) om tekniska regler

KFS 2011:1

Kommerskollegiums föreskrifter om ändring i kollegiets föreskrifter (KFS 2008:1) om tekniska regler
KFS 2009:1 Kommerskollegiums föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (KFS 1996:3) om information om nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor inom Europeiska gemenskapen
KFS 2008:1 Kommerskollegiums föreskrifter om tekniska regler
Ändrad genom KFS 2011:1 och KFS 2016:1
KFS 2003:1 Förordning om upphävande av förordningen (KFS 1987:1) om import- och exportlicenser inom Kommerskollegiets licensområde
KFS 2001:1 Kommerskollegiums föreskrifter om ändring i föreskrifter (KFS 1991:10) om auktoriserad handelskammares verksamhet med vissa dokument för handelsändamål
KFS 1997:3 Föreskrifter om upphävande av Kommerskollegiums föreskrifter (KFS 1994:14) om användandet av förfarande för ekonomisk passiv förädling av vissa textil- och konfektionsvaror
KFS 1997:2 Föreskrifter om upphävande av Kommerskollegiums föreskrifter om licenssystemet m.m.
KFS 1996:3 Kommerskollegiums föreskrifter om information om nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor inom Europeiska gemenskapen
KFS 1991:10 Kommerskollegiums föreskrifter om auktoriserad handelskammares verksamhet med vissa dokument för handelsändamål

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies