Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

Kommerskollegium har den 22 februari 2018 lämnat sin årsredovisning för 2017 till regeringen. Läs om Kommerskollegiums verksamhet det gångna året i årsredovisningen som nu finns tillgänglig i PDF-format till höger.

Anna Stellinger

Generaldirektör

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies