Årsredovisning 2016

Kommerskollegium har den 22 februari 2017 lämnat sin årsredovisning för 2016 till regeringen. Läs om Kommerskollegiums verksamhet det gångna året i årsredovisningen som nu finns tillgänglig i PDF-format till höger.

Anna Stellinger
Generaldirektör

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies