eu_vietnam.jpg

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam undertecknat

2019-07-03

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam undertecknades den 30 juni. Nästan alla tullar kommer därmed successivt att tas bort. Parterna undertecknade samtidigt ett avtal som ska skydda investeringar.

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam tar bort över 99 procent av tullarna stegvis under en period på upp till tio år. Med avtalet ökar också transparensen och förutsägbarheten för handeln.

Anamaria Deliu– Det här kommer att ha stor betydelse för den svenska exporten som möts av höga tullar i Vietnam, men även för svenska företag som importerar bland annat textilier och skor, säger Anamaria Deliu, utredare vid Kommerskollegium.

Avtalet ger också bättre möjligheter att exportera tjänster till och delta i offentlig upphandling i Vietnam. Gemensamma åtaganden om produktkrav, standarder, hälsoskyddsregler, immaterialrätt och statsägda företag finns också i avtalet.

Överenskommelser om hållbarhet

Ett särskilt kapitel om hållbarhet inkluderar bland annat bindande åtaganden från Vietnam om att tillämpa de internationella principerna och avtalen för att respektera mänskliga rättigheter samt arbetstagares rättigheter. Parterna har även åtagit sig att implementera internationella miljöavtal, inklusive Parisavtalet.

Frihandelsavtalet ska godkännas av båda parternas parlament innan det kan träda i kraft. Investeringsskyddsavtalet behöver dessutom godkännas av parlamenten i EU:s medlemsstater.

Tillsammans med frihandelsavtalet med Singapore kan frihandelsavtalet med Vietnam fungera som byggstenar i ett framtida avtal mellan EU och Asean-regionen (Brunei, Burma, Filippinerna, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand och Vietnam).

Mer information

Så mycket handlade Sverige med Vietnam 2018 
(Kommerskollegiums handelsstatistiska faktablad)
Information om avtalen med Vietnam (Kommerskollegium)
Avtalet i korthet (EU-kommissionen)

Kontakt

Anamaria Deliu
08-690 49 13
anamari...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies