Solvit

EU har många olika regler
för att köpa och sälja mellan länder.
Därför finns SOLVIT,
en organisation som hjälper företag i EU
när de får problem med reglerna.

Kommerskollegium är
Sveriges SOLVIT-center.
Vi hjälper svenska företag
som får problem när de köper från
och säljer till andra länder i EU.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies