SWEPRO

På Kommerskollegium
finns också Handelsprocedurrådets kontor.
Handelsprocedurrådet kallas också SWEPRO.

SWEPRO arbetar med att göra det enklare
att köpa och sälja varor mellan länder i hela världen.
Både svenska företag och svenska myndigheter
är med i SWEPRO.

SWEPRO samarbetar med Förenta Nationerna, FN
och Europeiska Unionen, EU, bland andra.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies