Open Trade Gate Sweden

Kommerskollegium har en verksamhet
som heter Open Trade Gate Sweden.
Där arbetar man med
att göra det lättare för utvecklingsländer
att sälja sina varor till Sverige.

Företag från utvecklingsländer
kan få veta vilka regler som finns
för att skicka varor till Sverige
och sälja varorna i Sverige.

På Open Trade Gate Sweden
arbetar man också med
att ta reda på vad som kan göra det svårare
för företagen att sälja sina varor.

Open Trade Gate Sweden föreslår också
hur lagarna kan bli enklare
för att importera varor till Sverige och EU.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies