Open Trade Gate Sweden

Kommerskollegium har en verksamhet
som heter Open Trade Gate Sweden.
Där arbetar man med
att göra det lättare för utvecklingsländer
att sälja sina varor till Sverige.

Företag från utvecklingsländer
kan få veta vilka regler som finns
för att skicka varor till Sverige
och sälja varorna i Sverige.

Open Trade Gate Sweden 
ordnar seminarier runt om i världen.
Företag från utvecklingsländer
deltar i seminarierna.

På seminarierna berättar
Open Trade Gate om regler
och svarar på frågor.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies