Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: S

Svensk Exportkredit (SEK)

AB Svensk Exportkredit ägs till 65 procent av staten och resten av ABB. Verksamheten ska stödja svensk export och, till viss del även investeringar, utomlands genom långsiktiga och fördelaktiga krediter. Det kan gälla både varor och tjänster. Krediternas omfattning begränsas av Consensusöverenskommelsen. För att kunna exportera till osäkra marknader kan företag även söka exportkreditgarantier.

Skriv ut

Swedish Trade Procedures Council

SWEPRO är Sveriges forum för diskussion och information om det internationella arbetet med frågor om förenklade handelsprocedurer. Vi arbetar för förenklade, harmoniserade och effektiva handelsprocedurer. I SWEPRO finns centrala svenska intressenter samlade från både offentlig och privat sektor. SWEPRO:s ledamöter representerar i dag Utrikesdepartementet, Tullverket, Business Sweden, Sveriges Kommuner och Landsting, Nätverket för Elektroniska Affärer, Transportindustriförbundet, Svensk Handel, Svenska Bankföreningen, Internationella Handelskammaren och Kommerskollegium. Ledamöterna träffas minst fyra gånger per år för att diskutera relevanta och aktuella policyfrågor. SWEPRO:s kansli administreras av Kommerskollegium.

Besök SWEPROS webbplats: www.swepro.org

Skriv ut

Swing

(transfer) Inom ramen för begränsningsavtal kan ett exporterande land begära att få föra över en del av en outnyttjad kvot för en vara till en kvot för en annan vara. Swing är ett uttryck för den utbytbarhet som ska finnas mellan olika begränsningsvarugrupper i begränsningsavtal.

Skriv ut

Syd-sydhandel

Syd-sydhandel avser handel mellan utvecklingsländer. Det är ett förenklat begrepp som grundar sig på att många utvecklingsländer geografiskt ligger på södra halvan av jordklotet.

Skriv ut

Systemet för registrerade exportörer (REX)

Systemet för registrerade exportörer (REX) är ett självcertifieringssystem som den 1 januari 2017 kommer att ersätta den nuvarande ursprungscertifieringen som görs av myndigheter. Inom ramen för systemet kommer de exporterande företagen själva att utfärda ursprungsbevis till sina kunder. Förutom att proceduren kring själv utfärdandet förenklas, är det tänkt att REX ska bidra till att samla in och tillgängliggöra information om tillförlitliga EU-exportörer via en central databas. Databasen kommer att etableras och administreras av EU-kommissionen.

Skriv ut

Systemet för registrerade exportörer (REX) (REX)

Systemet för registrerade exportörer (REX) är en slags ursprungsdeklaration. Inom ramen för systemet kommer exportörer att registrera sig i en särskild databas och få ett specifik identifikationsnummer. Detta nummer anges sedan på exempelvis fakturan vid export. Förutom att proceduren kring själv utfärdandet förenklas, är det tänkt att REX ska bidra till att samla in och tillgängliggöra information om tillförlitliga EU-exportörer via en central databas. Databasen kommer att etableras och administreras av EU-kommissionen.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies