Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: Ö

Öppen marknad

Någon absolut definition finns inte men en öppen marknad finns i ett land vars regelverk inte avsiktligt och i onödan stänger ute import och investeringar från andra länder. Landets ekonomi är därmed öppen för impulser utifrån och inte isolerad. Motsatsen är autarki.

Skriv ut

Överenskommelsen om handel med civila flygplan

Flygindustriavtalet är ett av WTO:s avtal från Tokyorundan. Avtalet omfattar huvudsakligen tullfrihet för civila flygplan och flygplansdelar och är plurilateralt eftersom det ingåtts mellan ett begränsat antal länder, mest i-länder, bland dem EU och USA. Tullfriheten gäller dock på MGN-basis, det vill säga även mot länder som inte skrivit på avtalet.

Skriv ut

Övergång till fri omsättning för varor

Tullförfarande där icke-unionsvaror får tullstatus som unionsvaror. Förfarandet innebär att handelspolitiska åtgärder tillämpas och att övriga formaliteter som föreskrivs för import av varorna fullgörs samt att tillämpliga importtullar tas ut.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies